Scola Sedrun

Team

direcziun da scola
Sabrina Suppiger-Hendry+41 78 601 93 17meinascola@scolasedrun.ch 
persunas d'instrucziun
scoletta
Flurina Manetsch+41 55 525 69 47flurina.manetsch@scolasedrun.ch 
Romana Deragisch-Hendry +41 81 936 52 65romana.deragisch@scolasedrun.ch 
scalem primar
Aurelia Albin-Flepp+41 76 533 83 60aurelia.albin@scolasedrun.ch 
Naomi Deplazes+41 78 757 10 82naomi.deplazes@scolasedrun.ch 
Doris Friberg+41 81 936 52 42doris.friberg@scolasedrun.ch
Alissia Marino+41 79 195 61 51alissia.marino@scolasedrun.ch 
Sabrina Suppiger-Hendry+41 78 601 93 17sabrina.suppiger@scolasedrun.ch 
Nicole Solèr+41 81 949 13 23nicole.soler@scolasedrun.ch  
Nicoletta Marino+41 81 949 20 24nicoletta.marino@scolasedrun.ch  
scalem ault
Kayleigh Brugger+41 77 402 49 18kayleigh.brugger@scolasedrun.ch 
Nicolina Cathomen-Giossi+41 76 529 69 38nicolina.cathomen@scolasedrun.ch
Manfred Caviezel+41 81 936 40 09manfred.caviezel@scolasedrun.ch  
Ramona Decurtins-Livers+41 76 480 91 16ramona.decurtins@scolasedrun.ch 
Maurus Suppiger+41 78 818 11 19maurus.suppiger@scolasedrun.ch 
pedagoga curativa
Lea Berther+41 81 949 20 00lea.berther@scolasedrun.ch  
assistenta da classa
Rahel Bisquolm-Albin
instrucziun da religiun
Stefan Bolli +41 76 507 27 05 stefan.bolli@bluewin.ch
ulteriurs posts
pedel
Andreas Deflorin+41 78 621 78 76andreas.deflorin@tujetsch.ch 
manischunza dil bus
Renate Deragisch+41 78 640 50 48r.deragisch@bluewin.ch  
structura dil di – las mistailas
Amanda Levy +41 78 629 37 25 c_amanda@gmx.ch  
cussegl da scola
gerau da scola
Daniel Schmid+41 79 681 76 23daniel.schmid@tujetsch.ch 
president
Ronny Levy+41 76 340 96 70ronny.levy@scolasedrun.ch 
vice-presidenta
Tanja Loretz+41 78 627 17 56tanja.loretz@scolasedrun.ch 
direcziun da scola
Sabrina Suppiger-Hendry
+41 78 601 93 17
meinascola@scolasedrun.ch 
persunas d'instrucziun
scoletta
Flurina Manetsch
+41 55 525 69 47
flurina.manetsch@scolasedrun.ch 
Romana Deragisch-Hendry 
+41 81 936 52 65
romana.deragisch@scolasedrun.ch 
scalem primar
Aurelia Albin-Flepp
+41 76 533 83 60
aurelia.albin@scolasedrun.ch 
Naomi Deplazes
+41 78 757 10 82
naomi.deplazes@scolasedrun.ch 
Doris Friberg
+41 81 936 52 42
doris.friberg@scolasedrun.ch
Alissia Marino
+41 79 195 61 51
alissia.marino@scolasedrun.ch 
Sabrina Suppiger-Hendry
+41 78 601 93 17
sabrina.suppiger@scolasedrun.ch 
Nicole Solèr
+41 81 949 13 23
nicole.soler@scolasedrun.ch  
Nicoletta Marino
+41 81 949 20 24
nicoletta.marino@scolasedrun.ch  
scalem ault
Kayleigh Brugger
+41 77 402 49 18
kayleigh.brugger@scolasedrun.ch 
Nicolina Cathomen-Giossi
+41 76 529 69 38
nicolina.cathomen@scolasedrun.ch
Manfred Caviezel
+41 81 936 40 09
manfred.caviezel@scolasedrun.ch  
Ramona Decurtins-Livers
+41 76 480 91 16
ramona.decurtins@scolasedrun.ch 
Maurus Suppiger
+41 78 818 11 19
maurus.suppiger@scolasedrun.ch 
pedagoga curativa
Lea Berther
+41 81 949 20 00
lea.berther@scolasedrun.ch  
assistenta da classa
Rahel Bisquolm-Albin
instrucziun da religiun
Stefan Bolli 
+41 76 507 27 05 
stefan.bolli@bluewin.ch
ulteriurs posts
pedel
Andreas Deflorin
+41 78 621 78 76
andreas.deflorin@tujetsch.ch 
manischunza dil bus
Renate Deragisch
+41 78 640 50 48
r.deragisch@bluewin.ch  
structura dil di – las mistailas
Amanda Levy 
+41 78 629 37 25 
c_amanda@gmx.ch  
cussegl da scola
gerau da scola
Daniel Schmid
+41 79 681 76 23
daniel.schmid@tujetsch.ch 
president
Ronny Levy
+41 76 340 96 70
ronny.levy@scolasedrun.ch 
vice-presidenta
Tanja Loretz
+41 78 627 17 56
tanja.loretz@scolasedrun.ch 

© 2024 Scola Sedrun

Impressum und Datenschutz