slideshow_05.jpg

igl unviern vul buca svanir

Ils 13 d'avrel 2021 cun atmosfera d'unviern han ils scolars e las scolaras dalla 3./4 classa giugau cun anim il teateret cul tetel "Igl unviern vul buca svanir". 

Cun saltar e clamar ils radis dil sulegl ughegia la primavera tuttina aunc da cumparer. Dil plascher han tuts lu presentau il sault actual "Jerusalema". Pil publicum e las persunas d'instrucziun eis ei stau in deletg da veser cun tgei tschaffen ch'ils affons han giugau e saltau.

 

fotografias da Romana Deragisch-Hendry