slideshow_05.jpg

renovau e structurau daniev la scrinaria

 

La primavera avon in onn hai jeu entschiet a structurar daniev la scrinaria en scola. Ils uaffens eran per part a schi vegls sco la scola e buca pli adattai pil niev plan d’instrucziun 21. Il diember da scolars ha era giu in'influenza sin la nova structura dalla scrinaria. Nus savein ussa spargnar cuosts perquei c'ei dat mo pli ina seria 'uaffens. Tut ils scalems lavuran culs medems uaffens. Entochen dacheu era tut spartiu en scalem primar e superiur.

Avon las vacanzas da stad hai jeu cun differetas classas glimau giu las scaffas ed etichetauCun ils scolars dil tierz scalem ault hai jeu lu colurau daniev las preits. Jeu hai ussa grond tschaffen 'entrar en la scrinaria. Il fried da vegl ei svanius a favur d'in niev frestg ed emperneivel. Jeu less aunc engraziar a tuts che han gidau sin ina moda ni l'autra ed era pil sustegn retschiert.

fotografia e text da Nicole Solèr