slideshow_01.jpg

novas dalla 3. e 4. classa

cunegls en scola

La 3. e 4. classa ein ussa quasi experts dil tema cunegls e lieurs. Tuts han giu grond plascher da perveser e carsinar ils treis cunegls ch'ein stai duront 10 dis en stanza da scola.

fotografias dad Ursula Cadalbert

 

dis da skis

Scolaras e scolars dalla 3.classa sigl Alpsu cun scolast da skis.