slideshow_04.jpg

di da sport sursassiala

Per l'emprema ga ha uonn giu liug in di da sport communabel per tut ils scalems dallas scolas da Medel, Mustér e Tujetsch. Ferton ch'il scalem bass ha passentau il di da sport a Curaglia, ei il scalem miez staus postaus a Sedrun ed il scalem ault a Mustér. Ella gallaria anfleis vus entginas impressiuns da quei di da bellezia aura. 

 

scalem bass

fotografias da Manuela Schnoz-Flury

 

fotografias da Carla Nay

 

scalem miez

fotografias da Manuela Schnoz-Flury

 

scalem ault

fotografias da Manuela Schnoz-Flury

   

Questa pagina-web fa diever da cookies. Cun "acceptar" ils cookies sas Ti acceder tut ils cuntegns senza restricziun; cun "refusar" san certas funcziuns esser limitadas.